Καλώς Ήλθατε!

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για σίτιση έλαβε παράταση έως τις 31/01/2019.

Σας καλωσορίζουμε στη νέα υπηρεσία του ΤΕΙ Αθήνας, μέσω της οποίας, οι υποψήφιοι δικαιούχοι σίτισης έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά τους για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Τα δικαιολογητικά σίτισης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των φοιτητών καταργείται η φυσική παρουσία του φοιτητή για την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σίτιση η κατοχή φοιτητικής ταυτότητας. Για τους Πρωτοετείς φοιτητές θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με τη διαφορά ότι θα προσκομίσουν στη Σπουδαστική Μέριμνα το ΠΑΣΟ τους ή το 12-ψήφιο αριθμό έγκρισης του ΠΑΣΟ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά αλλά και τις προϋποθέσεις του δικαιώματος σίτισης θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.teiath.gr/merimna/categories.php?mid=2341&id=2589&lang=el.

Δείτε αναλυτικές οδηγίες χρήσης της Υπηρεσίας εδώ.


The deadline for submitting applications for a free of charge Food Card has been extended until 31/01/2019.

Dear Students,

Welcome to TEI of Athens !

We welcome you in the new Service of our Institute, through which the applicants entitled to a free of charge Food Card, are able to submit electronically the application and all the relevant documents for the academic year 2018-2019.

All documents required for the alimentation of students will ONLY be submitted electronically. Therefore for the best and immediate students’ convenience physical presence for the filing of documents will not be demanded.

The Student Card is a prerequisite for the Food Card. Regarding the 1st year students we follow the same procedure under condition that the students have to submit to the Department of Student Care their Student ID or the 12- digital student ID number.

For further information regarding the requirements in order to issue the Food Card , please visit the website http://www.teiath.gr/merimna/categories.php?mid=2341&id=2589&lang=el.

Visit the detailed guidelines for the service here.